Kategória: Jogi hírek
Utolsó módosítás: 2008-10-21
Hozzászólások: 0db

10%-os beépítési mérték társasház esetén

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 26. § (1) bekezdésének a) pontja szerint mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékû jognak a megszerzése, ha a vagyonszerzõ az ingatlanon a szerzõdés illetékkiszabásra történõ bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetõség legalább 10%-át.

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

A vagyonszerzõ lakóházépítési szándékáról legkésõbb az illetékfizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

A mentesség feltétele abban áll, hogy a lakóház építésére alkalmas telektulajdonon lakóház (vagyis kizárólag vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület) épüljön, illetve, hogy a lakóházban található lakások hasznos alapterületének összege elérje a maximális beépíthetõség 10%-át.

Ez azt jelenti, hogy nem kell külön vizsgálni, hogy az egyes lakások hasznos alapterülete mekkora, hanem az összterület tekintetében kell teljesülnie a feltételnek.

Amikor a telek osztatlan közös tulajdonban van, a leendõ lakástulajdonosok pedig az eszmei hányadok megszerzõiként külön-külön szerzõdnek az építtetésre, a feltétel teljesülését szintén a telek egész vonatkozásában kell vizsgálni, vagyis ha felépül a lakóház, akkor valamennyi tulajdonostárs mentesül az illetékfizetési kötelezettsége alól, ha a fizetési meghagyás jogerõre emelkedése elõtt kérte a mentesség alkalmazását.

Ha az építés elõtt a tulajdonos megosztja és továbbértékesíti a telkeket, az õ vonatkozásában természetesen már nem lehet alkalmazni az illetékmentességet, hiszen esetében a fenti feltételek (vagyonszerzõként 4 éven belüli beépítés) nem teljesültek. Ilyenkor a megosztás során kialakított és ekként értékesített telkek megszerzõi vonatkozásában beszélhetünk illetékmentességrõl, amennyiben vállalják az Itv-ben elõírt feltételek teljesítését. Ekkor az egyes megszerzett telkek nagyságához képest kell figyelembe venni a 10%-os mértéket.

(Pénzügyminisztérium Illetékek és Önkormányzati Adók fõosztálya 13746/1/2008; APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási fõosztály 4007105937)

 Forrás: www.apeh.hu

Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából