Kategória: Jogi hírek
Utolsó módosítás: 2008-07-18
Hozzászólások: 0db

Az ingatlanátadás teljesítési idõpontja

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 16. § (16) bekezdése alapján 2007. december 31-ig építési szerzõdés esetén részteljesítésnek minõsült az is, ha a felek az egyes építési szakaszok elvégzéséhez külön teljesítési idõpontot határoztak meg. A 2008. január 1-tõl hatályos szabályok alapján az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerûen megvalósul (teljesítés).

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 16. § (16) bekezdése alapján 2007. december 31-ig építési szerzõdés esetén részteljesítésnek minõsült az is, ha a felek az egyes építési szakaszok elvégzéséhez külön teljesítési idõpontot határoztak meg. Ez azt jelenti, hogy a 2007. december 31-ig hatályos szabályok szerint a felek részteljesítésrõl akkor is kötelesek voltak számlát kibocsátani – és így részteljesítésként akkor is adófizetési kötelezettség keletkezett – ha az általuk kötött szerzõdésben így állapodtak meg.

A 2008. január 1-tõl hatályos szabályok alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 55. § (1) bekezdése határozza meg – fõszabályként – az adóztatandó ügyletek teljesítési idõpontját. A hivatkozott rendelkezés szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerûen megvalósul (teljesítés).

Az áfatörvény 10. § d) pontja alapján termékértékesítésnek minõsül az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendõ ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

Az áfatörvény 10. § d) pontjában foglalt tényállásból levezethetõ, hogy az ilyen típusú ügyletek akkor valósulnak meg tényállásszerûen, amikor az ingatlan átadása megtörténik. Fõszabályként tehát az ilyen ingatlanátadás azzal a nappal teljesül, amikor a felek között a tényszerû átadás és ehhez kapcsolódóan az átvétel megtörténik. Azonban kérdéses, hogy hogyan kell számlázni, ha az ingatlan átadása nem egyetlen alkalommal, annak befejezésével, hanem szakaszonként történik.  

Az áfatörvény 57. §-a úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 403. § (2) bekezdése értelmében építési szerzõdés esetében, ha az ügylet természetébõl más nem következik, azt oszthatatlannak kell tekinteni, ha azonban a felek az építési szerzõdésben a munka egyes részeinek átadásában-átvételében állapodtak meg, akkor az adott teljesítés osztható. Ez utóbbi esetben – azaz, ha a felek nem a kész épületnek a munkálatok befejeztével történõ egyszeri átadásában, hanem az egyes készültségi fokoknak a beruházás folyamatában történõ átadásában állapodtak meg – akkor egy adott készültségi fok átadása az áfatörvény vonatkozásában részteljesítésként teljesítési idõpontot generál.

A fentiek alapján az általános forgalmi adó szempontjából az építési szerzõdés alapján történõ teljesítés történhet úgy, hogy a felek nem egyeznek meg az egyes készültségi fokok átadásában, azaz nincsen áfatörvény szerinti részteljesítés, hanem a teljes ingatlan átadására a munka maradéktalan elkészültével kerül sor, vagy pedig – amennyiben a felek a szerzõdésben úgy állapodtak meg – már az ingatlan elkészülte elõtt megtörténik bizonyos készültségi fokok átadása, ami az áfatörvény alkalmazásában részteljesítés, így annak idõpontjában az adott készültségi fokról számlát kell kiállítani.

(Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Fõosztály 9146/1/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fõosztály 1559907538)

 

Forrás: www.apeh.hu

Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából