Kategória: Építõipari hírek , Hõszigetelés
Utolsó módosítás: 2011-03-21
Hozzászólások: 0db

Az új épületenergetikai szabályozásról

Az ember az épületeket azért „találta fel", mert komfortigénye megkövetelte, hogy az év nagy részében a természetes állapotoktól eltérõ körülményeket teremtsen magának. Ez a legtöbb esetben azt jelenti, hogy energiát kell használunk ahhoz, hogy az épületekben megfelelõ hõmérsékletû levegõ és melegvíz legyen. Minél körültekintõbben tervezik meg az épületet, annál jobban hasznosul a befektetett energia.

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

Mivel az épületek létrehozása és üzemeltetése az európai adatok szerint egy ország teljes energiafogyasztásának mintegy felét teszi ki (mindezt olyan országokban, ahol az energiatakarékosságot sokkal komolyabban veszik, mint hazánkban), törvényszerû, hogy ezeknek a költségeknek és energiáknak a lehetõ leghatékonyabban kell mûködniük. Nem hagyhatjuk szem elõl azt a tényt sem, hogy az épületeink fizikai élettartama ötven-száz év, így az energiapazarló megoldások két-három emberöltõre meg tudják határozni az ország energiaigényét. A mostanában felmerült energiabeszerzési nehézségek (orosz gáz import) elengedhetetlenné teszik, hogy a komfortigényünkbõl nem engedve, de a pazarlást megszüntetve takarékosabban üzemeltessük ingatlanjainkat, és a legtöbbet spórolni a legnagyobb tételen lehet. Szintén könnyû belátni azt is, hogy a környezetszennyezés az energiafogyasztás csökkentése révén mérsékelhetõ a leghatékonyabban.

Uniós elvek, hazai szabályozás

A fentieket belátva az Európai Unió a 2002/91 direktívájában kötelezõen elõírta a tagállamok részére, hogy az épületek energiateljesítményérõl saját szabályozást hozzanak létre, és azt 2006. január 4-ig léptessék is életbe. A direktíva többek között rögzíti, hogy az épületek hõveszteségét korlátozni kell, valamint hogy új épületek használatba adásakor és meglevõ épületek esetében tulajdonos váltásakor energetikai tanúsítványt kell hogy kapjon, melyek hatálya 10 év. Lényeges, hogy eloszlassunk egy gyakori tévhiedelmet: nem kell tehát minden épületre elkészíteni, és nem kell semmilyen beavatkozást, költségeket vállalni azoknak, akik lakása, épülete nem éri el a szabályozás által megkövetelt minimumot. Csak értékesítés esetén szükséges egy, 10 évnél nem régebbi tanúsítvány felmutatása. Ésszerû, hogy új tanúsítvány készüljön akkor is, amikor nagyobb, az energiafogyasztást is érintõ felújítást végeznek az épületen.

Ami a hazai szabályozást illeti: 2006. május 24-i dátummal megjelent 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról. A rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. szeptember 1-je után induló építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. Maga a rendelet másfél oldalon összefoglalja az elveket, majd a melléklet mintegy negyven oldalon taglalja a részleteket.

A határoló- és nyílászáró szerkezetek hõátbocsátási tényezõire vonatkozó követelmények

Az épületeknek három, jellegében különbözõ, de egyaránt az épület energiafogyasztását jellemzõ mutatónak kell megfelelnie. Az elsõ a határoló szerkezetek rétegtervi hõátbocsátási tényezõjét maximálja. A rétegtervi hõátbocsátási tényezõn az adott épülethatároló szerkezet átlagos hõátbocsátási tényezõjét kell érteni, vagyis ha a szerkezet például rögzítõelemekkel megszakított hõszigetelés, vagy vasbeton vázszerkezet kitöltõ falazattal, stb.), akkor ezek hatását is tartalmazza.

A követelményértékeket az 1. táblázat tartalmazza. Mivel azonban a tervezõk nem szeretik, ha az esetleges kedvezõtlen gépészeti adottságok miatt át kell tervezni az épületet lényeges elemeit (például homlokzati falak), ami jelentõs kihatással lenne az épület egészére, ezért néhány fontosabb szerkezetre megadunk egy, a szakma által javasolt U értéket is.

A táblázatban található hõszigetelési értékek falazatok esetében szinte csak hõszigetelt szerkezetekkel elégíthetõk ki. Egy B30-as falra, ahhoz, hogy a kötelezõ minimum szintet elérjük, legalább 8 cm vastag AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hõszigetelõ lemezt kell elhelyezni, míg az ajánlott értékhez már 10-12 cm szükséges. Jobb minõségû falazóanyagok esetében ez természetesen csökkenhet, de kevés az a falszerkezet, ami önállóan, hõszigetelés nélkül is képes ezeket az értékeket hozni.

A fajlagos hõveszteség-tényezõre vonatkozó követelmények

A második szint vizsgálata az épület fajlagos hõveszteség tényezõje nem haladhatja meg a követelmény értéket. A fajlagos hõveszteség tényezõ lényegében az egyes határoló szerkezetek felület arányosan átlagolt hõátbocsátási tényezõje osztva a térfogattal. A qm fajlagos hõveszteség tényezõ követelményértéke függ az épület felület/térfogat arányától.

Az összesített energetikai jellemzõre vonatkozó követelmények

Az utolsó kritériumként az épületeknek meg kell felelnie az Ep (kWh/m3a) összesített energetikai jellemzõ követelményértékének. Ez az érték a fûtés, szellõzés, gépi hûtés, világítás és a használati melegvíz ellátás energiaigényének az összege, és éves szinten nem lehet nagyobb, mint az adott rendeltetésû, adott felület/térfogat arányú épületekre megszabott követelményérték. Lakóépületekre ez a felület/térfogat hányadostól függõen nem haladhatja meg a 110-220 kWh/m3 értéket évente.

A három követelmény meghatározására azért van szükség, hogy az egyes elemeket ne lehessen egymás ellen kijátszani (például egy nagyon korszerû gépészettel ellátott, rossz szerkezeti jellemzõkkel épülõ ház, vagy kiváló ablakok - rossz falazatok, esetleg fordítva).

Az összesített energetikai jellemzõ ismeretében készíthetõ el az épületek energiatanúsítványa, amely az épületeket energiafogyasztásuk alapján kategóriákba sorolja. Várható, hogy ez a besorolás a késõbbiekben befolyásolni fogja az ingatlanok piaci értékét: egy magasabb kategóriájú épület ára magasabb lesz, egy alacsony kategóriájúé pedig alacsonyabb, éppen ezért az utólagos hõszigeteléseknél nem az éppen elfogadható szintet kell megcélozni, hanem az elõremutató értékeket kell figyelembe venni.

Austrotherm Kft.

9028 Gyõr, Fehérvári u. 75.

Telefon: 06-96/515-114

Fax:     06-96/515-120

Web:    www.austrotherm.hu

E-mail: austrotherm@austrotherm.hu


Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából