Kategória: Építkezés lépésrõl lépésre
Utolsó módosítás: 2008-07-11
Hozzászólások: 1db

Építési engedélyek 2.rész

Az építési engedélyek megszerzése akkor sem egyszerû feladat, ha minden simán megy. De miért is menne bármi simán?!

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

Rögtön az építkezés elején – illetve mielõtt még akár egyetlen kapavágást is sikerült volna ejteni a telken – a bürokrácia legmélyebb bugyrait kell megjárnunk, hogy felhozzuk onnan a való világba a megfelelõ engedélyeket. Nem tagadom, elég száraz anyag, úgyhogy azt javaslom, készítsen elõ egy pohár vizet, mielõtt hozzáfogunk átnézni, milyen engedélyekre van szükség egy építkezés megkezdéséhez. Lássuk:

Új ház építésénél elegendõ az alábbi három okmány:

 

          Elvi építési engedély

          Építési engedély

          Használatba vételi engedély

 

Elvi építési engedély

 

Mielõtt megkérnénk a tényleges építési engedélyt, lehetõségünk van úgynevezett elvi építési engedély kérésére. Ez azért jó, mert egy ilyen engedély megszerzése jóval egyszerûbb folyamat, mint a végleges építési engedélyé, és ezen a ponton már kiderülhet, ha valami nincs rendben a telekkel, vagy a tervezett épület felhúzása valamilyen akadályba ütközik. Vannak bizonyos esetek, amikor kötelezõvé tehetik az elvi engedély beszerzését.

Amikor egy elvi engedélyt megigénylünk, hasonló eljárásban részesülünk, mintha a tényleges építési engedélyért folyamodtunk volna. Egy fõpróbához tudnám hasonlítani, amikor a színészek jelmez és díszletek nélkül eljátszanak egy darabot. Minden ugyanúgy történik, mint az elõadáson, csak nem élesben! Elvi építési engedéllyel nem lehet házat építeni, ahhoz meg kell igényelni az építési engedélyt. Mindenestre, ha a hatóságok beleírtak valamit az elvi engedélybe, azaz elvileg engedélyezték, akkor késõbb a fejük tetejére is állhatnak, akkor sem tudják módosítani, tehát az elvi építési engedély védi az Ön érdekeit a késõbbiekre nézve!

 

Építési engedély

Az építtetõnek, vagy törvényes képviselõjének (általában a tervezõ) kell benyújtania az építési engedély iránti kérelmet egy kifejezetten erre a célra való formanyomtatványon. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

Az építtetõ neve, címe, aláírása

Az építendõ ingatlan címe, helyrajzi száma

A kérelem tárgya

A mellékletek felsorolása

 A kérelemhez tartozó megelõzõ építésügyi hatósági eljárásokra való hivatkozás

Építészeti-mûszaki tervdokumentáció, a tervezõneve, címe, jogosultságának megjelölése

Illetékbélyeg (Változó összegû)

Az alábbi mellékleteket kell a kérelemhez csatolni:

Az építtetõ építési jogosultságát igazoló okirat

Az építészeti-mûszaki tervdokumentáció 4 példánya

Az érdekelt közmûvek, kéményseprõ nyilatkozatának 1-1 példánya

Környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén a környezetvédelmi engedély                    

Tervezõi nyilatkozat arról, hogy a terveket a szakhatóságokkal és a közmûvekkel egyeztette a tervezés során,    valamint hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak, továbbá hogy rendelkezik a tervezéshez szükséges jogosultsággal.

Tulajdonjogot igazoló okirat

 

A koleszterinszintünkre és vallási hovatartozásunkra nem kíváncsiak. Nem is értem, miért nem!

Szükséges lehet még továbbá a közmûvek üzemeltetõinek-, illetve a kéményseprõ-ipari szolgáltató nyilatkozatára is. Ezt az építtetõnek kell beszereznie. A nyilatkozatnak ki kell térnie arra, hogy biztosított-e a telken a közmûellátottság, illetve hogy milyen feltételekkel biztosítható, valamint hogy a kémények mûszakilag megfelelnek-e az elõírásoknak.

Miután jogerõssé vált az építési engedély, 2 éven belül hozzá kell fogni az építkezéshez, valamint 5 éven belül be is kell fejezni azt, ugyanis ha kifutunk az idõbõl, kezdhetjük elölrõl az egész papírszerzési hercehurcát.

Nos, miután kihullott minden hajunk és túl vagyunk néhány hét laza szanatóriumi kezelésen, megkérhetjük végre a használatbavételi engedélyt.

 

Használatbavételi engedély

Felépítettük új otthonunkat, ám beköltözni még nem lehet! Ahhoz is engedélyt kell kérnünk! Az épület felhúzása után vizsgálat következik, hogy vajon mindent rendeltetésszerûen, a tervdokumentáció minden szavát szentírásként betartva, biztonságos használatra alkalmas állapotban építettünk-e meg. Ezt az engedélyt is nekünk kell megigényelni az építésügyi hatóságtól. Ha mindent rendben találnak, akár be is költözhetünk a saját verítékünkkel felépített házba! Megengedik!

Amennyiben nem találják alkalmasnak az épületet a rendeltetésszerû használtra, akkor megtilthatják a beköltözést, vagy feltételekhez (a hibák kijavításához) köthetik a beköltözést. Csak és kizárólag jogerõs használatbavételi engedély birtokában költözhetünk be a házba.

Nyilván vannak néhányan, akik enyhe túlzásnak tartják, hogy az egyébként laikus építtetõnek valóságos építésügyi jogásszá kell átvedlenie, ha saját házat szeretne. Mások talán azon sem lepõdnének meg, ha esténként fürdõszoba használati engedélyt kellene igényelniük, csatolva a tervezett víz- és szappan felhasználási mennyiséget. Akárhogy is van, az építési engedélyek beszerzése kötelezõ, megkerülni majdhogynem lehetetlen, de semmiképpen nem is érdemes!


Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából