Kategória: Építõipari hírek
Utolsó módosítás: 2009-08-19
Hozzászólások: 0db

Javulhat-e az építõipar múzeumának nehéz helyzete?

A magyarországi múzeumok gyakori sorsa sajnos a veszprémi Magyar Építõipari Múzeumot sem kerülte el: jóllehet a látogatók száma évrõl-évre nõ, és az üzemeltetõk mindent megtesznek, hogy minél többek számára csábítóvá tegyék pl. a reprezentatív kialakítású Teguláriumot, az önellátás egyre nehezebb, hiszen a múzeumot mûködtetõ Alapítvány a törzstõkéjét lassanként teljesen feléli.

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

A közel három évtizede mûködõ Múzeumért, amely a teljes építõipari szakma „kézzelfogható” múltjának megismertetésére hivatott, az építõipari cégeknek sajnos csupán egy része érez felelõsséget, ezért a magántámogatók száma is igen kevés. A múzeum minden lehetõséget megragad ismertsége és látogatottsága növelése érdekében. Pedig a kiállítás nem csupán a Veszprémben járó turisták számára adhat maradandó élményt, megtekintését érdemes lenne az általános iskolai, de akár a szakoktatásba is beépíteni.

A Magyar Építõipari Múzeum sorsa – hasonlóan más országos gyûjtõkörû múzeumokéhoz – olyan "alapítványi" múzeumok sorsa, amelynek biztos fenntartója nincs. Állami akaratra, az állam pénzébõl, állami vállalat a Veszprémi Állami Építõipari Vállalat (VÁÉV) keretein belül született, fennmaradásáról, a cég létéig az állam gondoskodott, de azóta egyre nehezebben fenntartható helyzetén a néhány lelkes szakember is egyre nehezebben képes javítani.

Az - ígéretek szerint - hamarosan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) kezelésébe kerülõ gyûjtemény talán idõlegesen fellélegezhet, de a magántámogatók, azaz az építõiparban tevékenykedõ cégek segítségét továbbra sem nélkülözheti majd az egyedülálló anyag.

A támogatói alapítványi összeg az elsõ tizenöt évben változatlan volt, egyre csökkenõ kamatai, a törzstõke fokozatos igénybevétele is csak a létminimum töredékét tudják biztosítani. A fenntartáshoz szükséges összeg nagy részét az intézménynek pályázatok útján kell megszereznie, melyek anyagának összeállítása, kezelése idõt, energiát von el a minimálisra csökkentett munkatársi létszám tényleges szakmai munkájából. Mivel az ilyen pályázati lehetõségek száma évrõl évre csökken, lassanként az alapítványi tõke is elfogy.

A múzeum egyik gyûjteménye, a Tegulárium, csak nemrég költözött a veszprémi várba, a rendezvény-helyszínnek sem utolsó Dubniczay-házba. A 2006-ban átadott, teljesen felújított termek látványos belsõépítészeti megoldásaiért és a felújításért a tervezõk, Kern Orsolya, Klobusovszky Péter és Karácsony Tamás Tervezõ Irodája 2007-ben ICOMOS- és építészeti nívódíjat kaptak.

A régi borospince rendszerben mintaszerûen kialakított téglatárlaton úgynevezett „kézzel látó” sarkot is létrehoztak, amely eredetileg a gyengébben látók tájékozódását segíti, de a gyerekek számára is érdekes tapasztalatot nyújt. „A Tegularium látogatóinak száma megközelíti az évi ötezret, kedvelt helye általános és középiskolai csoportoknak, sõt gyakran jönnek ide egyetemisták, természetesen fõként építészhallgatók, még külföldrõl is.” – mondta el Lovassy Klára a múzeum igazgatója. A múzeum munkatársainak közremûködésével készülnek itt TDK pályázatok, diplomamunkák, sõt PhD tanulmányok is. A Dubniczay Palota, így annak része a Tegulárium is, évek óta részt vesz az 1999 óta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által összefogott, Európai Uniós kezdeményezésû Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozaton. A cél itt is a nyilvánosság számára hozzáférhetõbbé tenni az ország emlékhelyeit, mûemlékeit, néhány napra ráirányítani a figyelmet ezek védelmének fontosságára. Az idén szeptember 19-20-ra meghirdetett eseményen a múzeum, nehéz anyagi helyzete ellenére színes programmal várja a gyerekeket és a felnõtteket egyaránt.

A Magyar Építõipari Múzeum feladata, célja a magyar építõ-és építõalapanyag-ipar történetére vonatkozó tárgyi, dokumentatív anyagok feltárása, összegyûjtése, megóvása, majd bemutatása. A gyûjtemény születésekor elsõsorban a régi szerszámok, az építõiparral foglalkozó régi cikkek, mester- és segédlevelek, építõipari kuriózumok kerültek a tárlókba.

A ritka gyûjtemény darabjai, a kályhásmester-ház, a téglamúzeum és a gépmúzeum anyagát elkötelezett szakemberek szorgos munkával gyûjtötték össze fõleg ajándékok, felajánlások útján.

A múzeum gyakorlatilag a teljes építõipari szakma múltjának bemutatását vállalta, így joggal merül fel kérdés, vajon az építõipari szakma nagy cégei miért nem érzik feladatuknak a múzeum fennmaradásának támogatását.

A régi mûszaki tárgyak védelme, a technikatörténet értékelése ma már az egész világon reneszánszát éli. A Magyar Építõipari Múzeum a benne lévõ mûszaki értékekkel pótolhatatlan háttérbázist jelenthet az elkövetkezendõ idõszak mûemlékvédelmében, a hagyományos építõipari mesterségek képzésében, a múlt felé forduló, õszinte emberi tudatformálásban.

„A Magyar Építõipari Múzeum az építõipar minden ágának múltját õrzi és bemutatja. Különösen figyelemre méltó a téglaiparral foglalkozó tárlat, amely a témát az ókori Rómától napjainkig dolgozza fel. Ez a múzeum sem érdemli meg, hogy az állami gondoskodás alól kikerülve, szakmai munka helyett az állandó túlélésért, a fennmaradásért legyen kénytelen harcolni. Széchenyi szerint: "Környezetünk és körülményeink helyes megismerése minden javulás és javítás legfontosabb alapja." Ezen dolgozik a Magyar Építõipari Múzeum a nehéz körülmények között is fáradhatatlan csapata, de az államnak és az építõiparban tevékenykedõ cégeknek is a szakma múltjának védelme szívügyének kellene lennie” – fûzte hozzá Ráday Mihály, a Város- és Faluvédõk Szövetsége elnöke, aki hosszú ideje figyelemmel kíséri, és televíziós mûsorában többször bemutatta a Veszprémben folyó értékmegõrzõ munkát.

2008-ban a Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungária Nostra) Lovassy Klára építõmérnöknek, a Magyar Építõipari Múzeum igazgatójának, a Múzeum életben tartásáért és mûködtetéséért végzett munkájáért Podmaniczky díjat adományozott.

További információ a Magyar Építõipari Múzeumról a www.epmuzeum.hu oldalon olvasható.


Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából