Kategória: Építõipari hírek
Utolsó módosítás: 2009-05-13
Hozzászólások: 7db

Paragrafusok mögé bújva, avagy embertelen kilakoltatás Gyõrött

Magyarországon közel 750 ezer családot fenyeget a kilakoltatás veszélye. A devizahitelbõl építkezõk súlyos anyagi válságba kerültek a törlesztõrészletek emelkedése miatt, aminek következtében eladósodással, majd egyetlen otthonuk elvesztésével számolhatnak. Országszerte máris több ezer család ellen indult meg az eljárás, nyár végére pedig megtöbbszörözõdhet a kilakoltatások száma. A könyörtelen gépezet azonban még adóssággal, vagy hitellel nem rendelkezõket is bekebelez, ahogy azt egy gyõri asszony esete is mutatja.

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

Gyõr, 2009. május 12. Bagó Andrásné Zsigai Klárát, egy 57 éves asszonyt Radnóti Miklós utcai lakásából rendõri segítséggel lakoltattak ki. Zsigai Klára 1962 óta él a fent említett lakásban, elõször szülei, majd haláluk után, 2003-tól õ bérelte, jogszerûen megkötött bérleti szerzõdés alapján. Zsigai Klárának sem közüzemi, sem lakbértartozása nincs! A kilakoltatás „oka” az 1962-es (!) lakáskiutaló határozat formai hibája, amely hibát a bírósági végzés megállapította, az Inszol nevû gyõri önkormányzati cég pedig – a rendõrséggel karöltve – végrehajtotta a kilakoltatást. A fenti tényeket figyelembe véve kijelenthetõ, hogy Zsigai Klára felelõssége fel sem merülhet az ügy kapcsán, az 1962-es határozat hibáit illetõen minden gyanú felett áll (tekintve, hogy õ akkor 10 éves volt), ám mégis õ a szenvedõ alanya az eljárásnak.

A kilakoltatásnál jelen voltak a VÉSZ (Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége) aktivistái, akik megpróbálták megakadályozni a szerencsétlenül járt asszony kilakoltatását, de a rendõri intézkedés ellen nem tudtak fellépni. Az idõs gyõri asszonyt kihallgatásra vitték a rendõrök, ahonnan rosszulléte miatt kórházba kellett szállítani. A kihallgatás a kórházban is folytatódott.

Bár a VÉSZ tagjai nem tudták megakadályozni Zsigai Klára kilakoltatását, fellépésük mégis eredményesnek mondható, mivel az akció célja többek között figyelemfelhívás volt a körülöttünk zajló tragikus eseményekre, valamint az összefogás-, az egymás iránti szolidaritás fontosságára. Éliás Ádám, a VÉSZ elnöke így fogalmaz a tegnapi eset kapcsán:

„Miféle jogrend és joggyakorlat az, amely lehetõvé teszi, hogy egy idõsõdõ asszonyt, akinek semminemû vétkessége ráadásul nem is áll fenn (mert egyébként ha fennállna, még akkor is indokolt lenne ez a kérdés), jogszerûen elfoglalt egyetlen otthonából végrehajtói-rendõri segédlettel utcára lehet tenni?

Végsõ pillanat, hogy a magyar társadalom lelkiismerete és cselekvõ szolidaritása felébredjen. A közhatalom azért kapja a társadalomtól a morális, jogi és anyagi alapot és védelmet, hogy a társadalom érdeke szerint, az igazságosság alapján, az emberiesség védelmében tevékenykedjen mindenkor. Ha a közhatalomnak bármely része, vagy személye átáll a rablás, a gazság, a szipolyozás oldalára, megszûnik közhatalomnak lenni, s nem védi többé sem törvény, sem egyenruha, hiába hivatkozik törvényidézetekre.

Követeljük a Zsigai Klára elleni kilakoltatás azonnali visszavonását, a hatóságok bocsánatkérését vele szemben, a szerencsétlen asszony kártérítését, és ebben a gyalázatos ügyben eljáró minden felelõs hatósági személy felelõsségre vonását.

Amennyiben ez nem történik meg, a VÉSZ kezdeményezni fogja Gyõr társadalmánál és az egész magyar társadalomban, olyan fokú aktív polgári engedetlenségi mozgalom megindítását, amely alkalmas lesz arra, hogy a közhatalom szereplõi színvallásra kényszerüljenek: a rablók, vagy a társadalom oldalán állnak-e.

Már országos szinten, minden megyében folyik a VÉSZ által kezdeményezett Gyorsreagálású Önvédelmi Zónák (GYÕZ) szervezése. Ennek ütemét fel kell gyorsítani.

A VÉSZ figyelmeztet mindenkit: ami Zsigai Klárával megtörtént, mindnyájunkkal történt meg, akik e hazában élünk! Szabad engednünk, hogy majd gyermekeinkkel is megtörténhessen?”

 

www.veszov.hu

Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából