Kategória: Burkolat
Utolsó módosítás: 2011-03-28
Hozzászólások: 0db

Teraszok szigetelési problémái és azok megoldásai

Emberi tartózkodásra szánt épületeink tervezésénél szinte minden alkalommal felmerül a saját használatú épület belsõ terének, és a mindenki által használt környezet és külvilág összekapcsolásának igénye. Ennek egyik legkézenfekvõbb módja a terasz, amely egyszerre biztosítja a nyitottságot, illetve a belsõ és külsõ terek kapcsolatát. A teraszok kialakítása azonban számos szigetelési problémát is felvet, különös tekintettel arra, hogy a nyitott teraszok alatt akár fûtött belsõ teret is megálmodhat a tervezõmérnök.

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

Vegyük tehát sorra az ilyen esetekben leggyakrabban elõforduló kivitelezési hibákat.

1. A teraszok szerkezeti kialakításánál a vasbeton lemez szerkezeti folyamatossága miatt a koszorú külsõ hõszigetelése megszakad. Ezen "apró szigetelési hiányosság" miatt a szerkezetben hõhíd keletkezik, melynek következtében a szerkezetben, vagy annak felületén a pára kicsapódik. Ez a nedvesség tovább rontja az amúgy is szigeteletlen szerkezet hõvezetési tényezõjét. Ez a jelenség fûtési többletenergia-felhasználáshoz, penészesedéshez, gombásodáshoz, a késõbbiekben akár asztmatikus megbetegedésekhez is vezethet. Az elõbbiekben leírt problémát a teraszok vasbeton-lemezeinek hõtechnikailag méretezett vastagságú hõszigetelésével lehet megelõzni.

2. További problémát jelenthet, ha a teraszokon alkalmazott hagyományos bitumenes lemez-szigeteléses rétegrend nagyobb rétegvastagságot eredményez, mint a tõle küszöbbel elválasztott belsõ tér rétegvastagsága, vagy a küszöb helytelen csomóponti kialakítása, ami a beltéri burkolat károsodásához, vagy akár a küszöb melletti beltéri beázáshoz is vezethet. Erre a problémára a legegyszerûbb és legkézenfekvõbb megoldás az lehet, ha a hagyományos rétegrend helyett egy szerkezetileg 3-5 cm-rel vékonyabb megoldást eredményezõ MAPEI megoldást alkalmazunk.

3. Gyakori hiba a teraszok nem megfelelõ mértékû- és irányú lejtésébõl adódó, vagy a vízszigetelés összedolgozási, vagy csomópont kialakítási hibáiból történõ ázások elõfordulása. Ilyenkor a szigetelés a terasz egy részérõl - nem ritka esetben a terasz egészérõl - bevezeti a vizet az épület padló rétegrendi szerkezetei közé, mely szintén ázásokhoz vezethet. Ezt a problémát a terasz lejtésképzõ betonjának a szigetelési munka elvégzése elõtti pontos ellenõrzésével küszöbölhetjük ki. Amennyiben szükséges, a kiegyenlítés-lejtésképzést PLANOBOND vagy ADESILEX P4-gyel lehet elvégezni.

4. Nagyméretû teraszoknál elõforduló hiba, hogy a dilatációkat nem megfelelõen alakították ki, mert a dilatációs mezõk mérete, vagy geometriája nem megfelelõ. Ilyenkor a burkolat fugái megrepednek, kitöredeznek, sok esetben az aljzatbeton is megrepedhet, legrosszabb esetben a lapok is eltörhetnek. Alapvetõ szabály kültéri teraszok esetében, hogy a dilatációs mezõk mérete maximum 10-12 m² lehet, és az aljzatbeton dilatációinak vonalában a szigetelést és a burkolatot is dilatálni kell. A negatív sarkoknál a szigetelésbe MAPEBAND hajlaterõsítõ szalagot kell helyezni, a burkolásnál a dilatációs fugát MAPESIL AC-vel kell kitölteni, vagy pedig dilatációs profilt kell beépíteni.

5. Sajnos még napjainkban is probléma, ezért érdemes szót ejteni róla, hogy amennyiben a teraszok burkolatát nem flexibilis ragasztóval ragasztják, a ragasztó nem tudja követni a burkolat és az aljzatbeton hõmérsékleti ingadozásokból adódó mozgásait, és sok esetben hangos roppanások kíséretében felválik a burkolat az aljzatról. Ezt elkerülendõ, teraszokon mindig csak flexibilis ragasztót szabad használni.

6. További hibalehetõséget hordoz magában, ha a kültéri, gyakran vízzel eláztatott nagy hõmozgású burkolatokat egyoldalas ragasztási technológiával ragasztják. Ilyen esetekben a ragasztó bedolgozása után a burkolat alatt légzárványok alakulnak ki, és az ebben felgyülemlett víz megfagyva felfeszítheti a burkolatot az aljzatról. További hátrány ez esetben, hogy a fogazott glettvas mintájából adódóan a burkolólapok hátoldalának méretéhez képest csak 70 %-os a ragasztott felület aránya. E hibát úgy kerülhetjük el, hogy folyékony ágyazatú ragasztót alkalmazunk, amely 100 %-os ragasztott felületet biztosít (ez 50 %-kal nagyobb, mint a habarcsállagú ragasztók esetében) és nem alakulnak ki légzárványok a burkolat alatt, ami által a felfagyás veszélye megszûnik.

7. A teraszok szélein a víz sokszor nem tud akadálytalanul lefolyni vagy a terasz széléhez érve nem cseppen le, hanem a terasz vakolt vagy burkolt oldalát áztatja, ami hibás kivitelezés esetén szintén felválásokhoz vezethet. Nagyon fontos, hogy a teraszok széleit úgy kell kialakítani, hogy a teraszról a víz akadálytalanul és károkozás nélkül tudjon a teraszról lefolyni (vízorr kialakítás), hogy az a terasz szerkezetét ne áztathassa. Megoldást pl. a PROFILPAS PRONIVEL P profil beépítése jelenthet.

A fentiekben felsorolt hibák elkerülése érdekében a MAPEI javaslata a teraszok tökéletes rétegrendi kialakításához:

  • alsó oldali hõszigetelés vakolt felülettel

  • vasbeton erkélylemez

  • lejtésképzõ esztrich vagy aljzatbeton (pl. TOPCEM esztrich) a vízszigetelés fogadására (az épület felõli 1 m-es sávban méretezett hõszigetelés elhelyezésével. Valójában a lemezvastagság kétszerese kell vízszintesen, ill. a körbecsomagolás is fontos.)

  • lejtéskorrekció PLANOBOND vagy ADESILEX P4 folyékony ágyazatú ragasztóval,

  • 1,7 kg/m2/mm (amennyiben szükséges)

  • MAPELASTIC kent szigetelés 2mm vastagágban (3,2 kg/m2/mm), a negatív sarkokban és a dilatációknál MAPEBAND hajlaterõsítéssel

  • folyékony ágyazatú, teljes felületû burkolatragasztás PLANOBOND vagy ADESILEX P4 folyékony ágyazatú ragasztóval vagy kétoldalas ragasztási technológia alkalmazásával KERAFLEX ill. ADESILEX P9 flexibilis ragasztóhabarccsal, a ragasztóhabarcsot 6-7 kg/m2 anyagmennyiségben a burkolólapokra és az aljzatra is felhordva.

  • fugázás ULTRACOLOR flexibilis fugázóanyaggal

  • csatlakozó hézagok és dilatációk tömítése MAPESIL AC tartósan rugalmas szilikonos tömítõmasszával

Az általunk megadott rétegrend az általános burkolási és a MAPEI által megadott technológiai elvek betartásával biztonságos és tartós megoldás a teraszok kivitelezési hibáinak kiküszöbölésére.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Telefon: 06-23/501-667

Fax: 06-23/501-666

Web: www.mapei.hu

E-mail: mapei@mapei.hu


Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából