Kategória: Tetõ , Belsõépítészet
Utolsó módosítás: 2008-07-21
Hozzászólások: 0db

Velux: Tetõtér kalauz 3.rész

Ha kinõtte a házát, vagy gyermekei szeretnének önálló lakrészt kialakítani maguknak, akkor a legkézenfekvõbb a tetõtér felé terjeszkedni. Azt, hogy érdemes-e megvalósítani a beépítést, meghatározza a tetõ formája, a ház elhelyezkedése, tájolása, általános mûszaki állapota és még sok más tényezõ. A Tetõtér Kalauzban ezúttal is egy igazán profi csapat, a Velux Magyarország Kft. segít eligazodni a néha zsákutcákkal tarkított ösvényen.

A tartalom a hirdetés alatt folytatódik

Artra 2015.10.12.

Az engedélyezési eljárás

 

A tetõtér beépíthetõségének meghatározásakor már találkozott az építési hatóság képviselõjével. Ideális esetben az építész is jelen volt, és a megismert elõírások, mutatószámok birtokában már hozzá is kezdett a tervezéshez.

 

 

Elvi építési engedély

 

Lehetséges, hogy a telek beépíthetõségének, a ház környezetbe való illeszkedésének bizonyítására, elõször elvi építési engedélyt kell kérnie. Az elvi építési engedélyezési tervdokumentáció az engedélyezésinél valamivel egyszerûbb. Több fajtája létezik. Van, amelyik csak a telek beépítésével kapcsolatos követelmények rendezésére szolgál, de az építészeti elvárásokat tisztázó dokumentációnak már 1:200-as léptékben elkészített építészeti terveket is tartalmaznia kell.

 

Építési engedély

 

Ha nem kell elvi építési engedélyt kérni, akkor már elsõ lépésben az építési engedélyért folyamodhat. Ehhez szükség lesz egy építési jogosultságot igazoló okiratra, azaz bizonyítania kell, hogy építhet a telekre. A jogosultságot nem csak akkor kell hivatalos irattal alátámasztani, ha a telket a közelmúltban vásárolta, hanem akkor is, ha régóta van a tulajdonában, ha örökölte, esetleg peres eljárás keretében nyert rá építési jogot. Az irat lehet egy 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, hagyatékátadó végzés, végrehajtható bírósági- vagy államigazgatási határozat, ügyvéd által ellenjegyzett szerzõdés.

 

Ha idegen tulajdonban levõ ingatlanon épít, szükséges a tulajdonosok hozzájárulása (pl: a gyerekek a szülõk telkén hozzáépítenek a szülõi házhoz, vagy beépítik annak tetõterét) vagy egy bírósági végzés. Be kell nyújtani egy, a földhivataloknál beszerezhetõ hivatalos térképkivonatot is, amely a telek és környezete adatait tartalmazza. Az Ön felelõssége és feladata a térképkivonat és a tulajdoni lap adatainak frissítése, azaz, hogy a tulajdoni lapon a legfrissebb lakcím legyen, a térképen pedig azok az épületek szerepeljenek, amelyek jelenleg ott vannak, stb. Szükséges még az engedélyezési tervdokumentáció, amelyet az építész készít el 4 példányban. Érdemes még a beadás elõtt egy-két példányt saját célra lemásolni, mivel a kivitelezõ kiválasztásakor is szükség lesz néhány tartalék tervdokumentációra. A jogerõs engedéllyel együtt egy lepecsételt tervpéldányt visszakap majd a hatóságtól. Az engedélyt és a tervet is õrizze meg! Ha az épület nem csak lakás funkcióval bõvül, hanem például üzletet, mûhelyt, irodát is tartalmaz, akkor szakhatósági véleményezés is szükséges. Ebben az esetben több példányt kell beadni az engedélyezési tervdokumentációból.

 

Az építész az alábbi terveket fogja átadni: helyszínrajzot, alaprajzokat, minimum 2 metszetet, homlokzati rajzokat. Épület átalakításakor (pl. az utólagos tetõtér-beépítés), a meglévõ állapotról is kell felmérési terveket, ill. statikai állagvizsgálatot készíteni. A dokumentáció még mûszaki leírásokat, tervezõi nyilatkozatot is magában foglal, de elõfordul, hogy például kertépítészeti terveket is ír elõ a hatóság. Az engedélyezési tervdokumentáció 1:100-as léptékben készül, azaz, ami a rajzon 1 cm, az a valóságban 100 cm, vagyis 1 m. Ez alól kivétel a kerítés terve, amelyet 1:50-es léptékben kell beadni.

 

Építési engedélyezés elõtt a terveket az illetékes kéményseprõ hatóságnak is be kell nyújtani, az adott cégnél rendszeresített nyomtatvánnyal, költségekkel. Be kell szerezni az érdekelt közmûvek nyilatkozatait is. Lehet, hogy az építkezés elõtt közmûfejlesztési gondok is felmerülhetnek (erre már a telek kiválasztásakor kérdezzen rá, mert késõbb sok többletköltséget jelenthet). Minden engedélykérelem illetékköteles. Ennek mértéke idõrõl idõre változhat, ezért beadás elõtt tájékozódjon az aktuális díjakról. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint az engedélyt kb. 2 hónap múlva

kapja meg, de ez a határidõ bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Kiviteli terv

 

Az engedélyezési tervdokumentáció, vagyis az 1:100-as léptékû tervek nem alkalmasak arra, hogy abból kivitelezze az építkezést. Ha el akarja kerülni az improvizálást, és meg akarja kímélni magát a felesleges költségektõl, akkor javasoljuk, hogy rendelje meg az építésztõl a kiviteli tervet is, amely már nagyobb léptékû rajzokat, csomópontokat, részletmegoldásokat is tartalmaz. Utólagos tetõtér beépítéskor különösen fontos a megléte, hiszen itt sok különleges helyzet adódik, például a födém megerõsítése vagy a tetõszerkezet kiváltásai miatt. A kiviteli terven fel van tüntetve emellett a vezetékek, a csövek helye, a lépcsõ, a tetõ szerkezete, a szigetelõ anyagok, a födém, az alkalmazandó tégla típusa, stb. Az építkezés irányítására, ellenõrzésére felelõs mûszaki vezetõt kell megbíznia a kivitelezõnek. Ez a feladat is engedélyköteles, csak arra jogosultak végezhetik. Ha az építési munka felelõs mûszaki vezetõje az építési engedély iránti kérelem elõterjesztésekor még nem ismert, akkor legkésõbb a kivitelezés megkezdése elõtt 8 nappal be kell jelenteni. Csak jogerõs építési engedély birtokában kezdhet el építkezni. Ha az engedélyezett tervtõl el kíván térni, akkor az építési engedélyt módosítani kell.

 

Ha a tervektõl való eltérés már elõbb megtörtént, akkor fennmaradási engedélyt kell kérni. Ebben az esetben az építési hatóság büntetést szabhat ki. Keserû meglepetés érheti, ha hirtelen ötlettõl vezérelve akár csak egy újabb ablakot nyit a tetõfelületben. Az eltérés nagyságától függõen nagyon magas összegû büntetést is fizethet. Az építési engedély a jogerõssé és végrehajthatóvá válásától számított 2 éven belül érvényét veszti, kivéve, ha ez idõ alatt megkezdték az építkezést, és az tetõtér a használatba vételi engedély megadására alkalmassá válik az építés megkezdésétõl számított 5 éven belül. Az építési engedély a lejárta elõtt 1-1 évre meghosszabbítható. Az engedélyt a hatóság megküldi az érintetteknek, többek között a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak is, akiknek – ugyanúgy, mint a többi érintettnek – fellebbezési joguk van. Az építkezés során építési naplót kell vezetni, mely az építõipari kivitelezés megkezdésétõl a befejezéséig vezetett írásos dokumentáció. Idõrendben tartalmazza az építõipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, valamint a munka menetére, megfelelõségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges jelentõs tényeket.

 

Például, ha a tervtõl olyan kisebb mértékû eltérések válnak szükségessé az építkezés során, amelyek miatt nem szükséges a terv módosítása, a tervezõ dokumentálhatja a változtatást egy naplóbejegyzéssel is. A naplót az építkezés területén – egy esetleges ellenõrzés esetére – hozzáférhetõen kell tárolni, minden nap kitölteni, és 10 évig megõrizni. Célszerû, ha a naplót 10 naponta átnézi.

 

 

Használatba vételi engedély

 

Ha elkészült a tetõtér, használatba vétel elõtt engedélyt kell kérni. A kérelemhez be kell nyújtani a felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozatát arról, hogy a tetõtér a terveknek megfelelõen, megfelelõ minõségben készült el. Be kell adni a közmûszolgáltatók és a kéményseprõk nyilatkozatát is arról, hogy a használatba vételhez hozzájárulnak. Az építési hatóság az engedély kiadása elõtt helyszíni szemlét tart.

 

Velux Magyarország Kft.

1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.

Tel: (1)436-0601, Fax: (1)436-0605

www.velux.hu , velux-h@velux.com

 


Hozzászólások

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!
Ha még nem regisztráltál, akkor itt megteheted.
Vagy használd a facebook profilodat.

Még több cikk kategóriából